Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek neem ik de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig onderneem ik actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreek ik met u of extra behandeling nodig is. Ook vertel ik u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op mijn website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreek ik direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. Bij uitgebreide behandelingen informeer ik u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Ik doe dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf € 150,00 indien u dit wenst. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 14 dagen; bij tijdrovende behandelingen, zoals wortelkanaalbehandelingen in de grote kiezen en kroon/brug preparaties, is de wachttijd soms 3 tot 4 weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Orthodontie / Tandtechnicus / Implantologie / Parodontologie / Gnatologie / maxillo faciale prothetiek.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.